יום שני, 8 באפריל 2013


לכל המנחים והלומדים המבוגרים שלום.

היום כ''ח ניסן יום הזיכרון לשואה ולגבורה ציינו בטקס מרשים ומכובד.

אתם כיבדתם אותנו בהשתתפותכם בטקס ועל כך תודה לכם.

המנהלת סמדר נחמיאס פתחה את הטקס בדברי ברכה.
בדבריה הזכירה את דברי הנביא זכריה שאמר על רקע המשבר שפקד את עם ישראל :

"כה אמר ה' צבאות עֹד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרב ימים. ורחֹבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחֹבֹתיה." זכריה פרק ח' פסוקים: ד'-ה'.

הנביא זכריה מזכיר את הזקנים והזקנות שהם היסוד והבסיס לעם ישראל ומהם ניתן ללמוד מנסיון חייהם ולכבד אותם.

תלמידי כתה ה'2הופיעו בקטעי מלל בריקוד ובשירה.

המפגש בין המבוגרים בטקס לבין תלמידי כתה ה'2 היה מרגש.

בסיום הטקס תלמידי כיתה ה'2ליוו את המבוגרים , לחצו את ידיהם ואף חיבקו אותם.